Конституцията на Република България (чл. 19, ал. 1) предвижда правораздаването в България да се осъществява от Върховния касационен,апелативни, окръжни и районни съдилища. Така нормативно е уредено възстановяването на апелативните съдилища и триинстанционното съдебно производство.

Бургаският апелативен съд е създаден през декември 1997 година с решение на Висшия съдебен съвет. Месец по-късно (14.01.1998 г.), с последващо решение ВСС определя седалището и съдебния район на съда. Бургаският апелативен съд работи в Бургас, в сградата на съдебната палата. Съдебният му район обхваща районите на окръжните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС


снимка


 

Деница Вълкова

Председател на Апелативен съд – Бургас от 2015 г. до момента.

  

    Родена на 9 февруари 1972 г. Завършва Юридически факултет на Бургаски свободен университет през 1995 г., магистър по право. Била е съдебен кандидат в Окръжен съд – Бургас от ноември 1995 г. до ноември 1996 година. От януари 1997 г. до април 2000 г. последователно е съдия в Районен съд – Карлово и Районен съд – Поморие. Председател на Районен съд – Поморие от април 2000 г. до август 2001 г. Работи като съдия в Окръжен съд – Бургас от август 2001 г. до януари 2012 г. и от юни 2013 г. до февруари 2014 година. Преподавател по наказателен процес в правната клиника на Центъра за юридически науки на Бургаски свободен университет от 2005 г. до 2011 година. Заместник – министър на правосъдието от януари 2012 г. до май 2013 година. Назначена за съдия в Апелативен съд – Бургас през март 2014 година. На 30 юли 2015 г. е избрана от Висш съдебен съвет за административен ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас.


снимка 


Яни Бахчеванов

Председател на Апелативен съд – Бургас  2010 г. - 2015 г.

   

    Роден на 22 февруари 1951 г. в гр. Бургас. Завършва Юридически факултет на СУ “Св.Климент Охридски“. Една година работи като стажант съдия в Окръжен съд –Бургас, след което е назначен за младши съдия в същия съд. Съдия в Районен съд – Бургас е от 1977 г., като в периода  1981 г. - 1984 г. е  негов председател. Бил е заместник - председател на Окръжен съд – Бургас в периода 1984 г. - 1992 година. Работи като съдия в Апелативен съд – Бургас от неговото създаване през 1998 година, като е бил и заместник –председател. От 2010 г. до 2015 г. е административен ръководител на Апелативен съд – Бургас.


Дора Чинева

Председател на Апелативен съд – Бургас  2004 г. - 2009 г.


    Родена на 1 ноември 1949 г. в гр. Бургас. Завършва Юридически факултет на СУ “Св.Климент Охридски“. От януари 1973 г. до април 1975 г. е последователно стажант и  младши съдия в Окръжен съд – Бургас. Работи като съдия в Районен съд – Бургас от април 1975 г. до ноември 1979 година. След това е съдия в Окръжен съд –Бургас, като от  юли 1992 г. до април 1998 г. е заместник председател на съда. Същата година поема поста заместник – председател на Апелативен съд – Бургас, която длъжност изпълнява до юни 2004 г., когато е избрана за административен ръководител. Председател е на Апелативен съд – Бургас до 2009 година.

Мелкон Мелконян

 Председател на Апелативен съд – Бургас  1998 г. - 2004 г.

 

    Роден на 25 март 1944 г. в гр. Бургас. Завършва Юридически факултет на СУ“Св.Климент Охридски“ през 1969 г. През 1970 г. е стажант в Софийски градски съд. От януари 1971 г. до април 1981 г. последователно е младши съдия и районен съдия към Бургаски районен съд. От 1981 г. е член съдия към Бургаски окръжен съд. Избран е за председател на Окръжен съд – Бургас през януари 1991 г. от Великото народно събрание. През следващата година е избран за член на Висш съдебен съвет от квотата на съдиите, а от 1 април 1992 г. същият съвет го избира за заместник – председател на Върховния съд на Република България. През март 1998 г. е избран за председател на новосъздадения Апелативен съд – Бургас, който ръководи до 2004 година.