Конституцията на Република България (чл. 19, ал. 1) предвижда правораздаването в България да се осъществява от Върховния касационен,апелативни, окръжни и районни съдилища. Така нормативно е уредено възстановяването на апелативните съдилища и триинстанционното съдебно производство.

Бургаският апелативен съд е създаден през декември 1997 година с решение на Висшия съдебен съвет. Месец по-късно (14.01.1998 г.), с последващо решение ВСС определя седалището и съдебния район на съда. Бургаският апелативен съд работи в Бургас, в сградата на съдебната палата. Съдебният му район обхваща районите на окръжните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол.