Антикорупционни сигнали и мерки

Стратегия за превенция на корупцията 2015-2020

e-mail за антикорупционни сигнали - burgas-as@justice.bg

Горещ телефон - 056 859919

Приемен ден на административния ръководител:
Всеки Понеделник от 13:00 до 14:00 часа

Протоколи за случайно разпределение на делата - след 01.10.2015 г.

Протоколи за случайно разпределение на делата - преди 01.10.2015 г.

Сигнал за корупция - образец

 

Указания